Strona Główna             |             O Firmie             |             Kontakt             |
tel./fax 012/ 292 77 77

  30-741 Kraków ul. Domagały 23A
  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Tomaszowska 43

INWESTUJEMY W NOWE TECHNOLOGIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA !!!

Certyfikaty

W trosce o jakość wyrobów i świadczonych usług oraz spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów nasza firma jest w trakcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakościa ISO 9001. Mamy nadzieje, że już pod koniec 2005 r. będziemy mogli pochwalić się Certfikatem stwierdzającym wysoką jakość oferowanych przez nas towarów i usług. W tym celu Firma "WTÓRKRAK" określiła następującą polityke w odniesieniu do jakości:

Nadrzędnym celem Firmy "WTÓRKRAK" Krzysztof Wanat jest spełnianie wymagań i potrzeb klientów, nawiązywanie z nimi partnerskich więzi handlowych jak i zapewnianie wyrobów oraz usług na jak najwyższym poziomie.

Konsekwentna realizacja przyjętej przez nas polityki da nam szanse na stabilny rozwój, inwestycje i dobry wizerunek firmy w oczach naszych klientów.

Cele jakościowe osiągamy poprzez tworzenie w przedsiębiorstwie odpowiednich warunków i klimatu stałego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów oraz oferowanych usług w szczególności poprzez:
  • elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań klientów,
  • nowoczesne technologie wytwarzania,
  • terminowe realizacje zamówień,
  • ciągłe doskonalenie naszej organizacji, technologii oraz umiejętności pracowników,
  • spełnianie wymagań i ciagłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • zapewnienie środków dla realizacji przyjętych celów.
Zrozumienie polityki jakości przez cały personel przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w realizacje przyjętych założen pozwoli na osiągniecie zaplanowanych celów.

Krzysztof Wanat

Właściciel

Kraków, dnia 15.06.2005r. W1

Na chwilę obecną Firma posiada Certyfikat z dnia 15.12.2003 r. wydany przez RR Donnelley, przyznający nam status Certyfikowanego Dostawcy RR Donnelley.

Copyright 2005 WTÓRKRAK. Wszystkie prawa zastrzeżone.                                                 kontakt: biuro | webmaster