Strona Główna             |             O Firmie             |             Kontakt             |
tel./fax 012/ 292 77 77

  30-741 Kraków ul. Domagały 23A
  22-600 Tomaszów Lubelski ul. Tomaszowska 43

INWESTUJEMY W NOWE TECHNOLOGIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA !!!

Akty Prawne

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz 628)

  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz.1206)

  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. 2002 nr 188 poz.1575)

  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 154)

  6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2002 nr 7 poz. 78)

  7. Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 190 poz.1865)

Copyright 2005 WTÓRKRAK. Wszystkie prawa zastrzeżone.                                                 kontakt: biuro | webmaster